วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งศรี
กำลังศึกษาอยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัส 5411103068 กลุ่มเรียน 02
ปรัชญาชีวิต : ชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอ ตราบใดที่เรายังไม่สิ้นหวัง ^__^